Ενεργειακοί υαλοπίνακες

GlassLowE
Η υάλωση αποτελεί σχεδόν το 95% του ανοίγματος, με υπόλοιπο τα προφίλ αλουμινίου ή pvc, και συνεπώς έχει κυρίαρχο ρόλο στην συμβολή της μείωσης & αποφυγής των απωλειών. Η αντικατάσταση των υαλοπινάκων με ενεργειακούς είναι η αμεσότερη, απλούστερη και πιο αποδοτική περέμβαση που μπορεί να γίνει σε ένα υπάρχον κτήριο προκειμένου να αναβαθμιστεί ενεργειακά. Ακόμη και για τις προσόψεις καταστημάτων η αντικατάσταση της απλής, κοινής υάλωσης (μονής ή διπλής) με ενεργειακή, αποτελεί εξαιρετική λύση καθώς μειώνει θεαματικά τις δαπάνες ψύξης/θέρμανσης.

Με την χρήση πλέον των διπλών τζαμιών στα νέα κτήρια ή σε αντικατάσταση των παλιών, υπάρχει καλύτερη ηχομόνωση και οι θερμικές απώλειες σε σχέση με τους απλούς υαλοπίνακες μειώνεται κατά 40% και κατά 46% στην περίπτωση που υπάρχουν και θερμοδιακοπτόμενα προφίλ. Οι ενεργειακοί υαλοπίνακες δεν έχουν κανένα όριο ζωής και δεν απαιτούν καμία ειδική συντήρηση.
Πρακτικά, αν μειώσουμε το u-value του υαλοπίνακα επιτυγχάνουμε την μείωση της θερμοδιαρροής (το u-value αντιπροσωπεύει την θερμική αγωγιμότητα το εσωτερικό του κτηρίου που προκύπτει απο την θερμική αγωγιμότητα της υάλωσης και τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου - ικανοποιητική τιμή U-value είναι το 1,8 - 1,4 W/m²K). Έτσι:
energysaving
  • το U-glass ενός μονού υαλοπίνακα πάχους 4mm είναι 6 W/m²K
  • το U-glass ενός διπλού υαλοπίνακα πάχους 4-15-4mm είναι 2,8 W/m²K
  • το U-glass ενός διπλού υαλοπίνακα Energy-N πάχους 5-15-4mm με διπλή επίστρωση είναι 1,5 W/m²
  • το U-glass ενός διπλού υαλοπίνακα Energy-N πάχους 5-15-4mm με διπλή επίστρωση και αέριο argon είναι 1,2 W/m²K.